0 In Hjertets intelligens

Derfor er det så svært at skabe forandring {& Om at vælge at vælge}

skabe forandring

”Jeg ønsker at skabe forandring i mig selv – og for mig selv. Én, der er langvarig og mere tyngdebaseret. Dét, jeg har gjort indtil nu, har ærlig talt mest været på ’kradse-lidt-i-overflade-niveau’ ”, sagde hun da vi talte sammen første gang, og fortsatte:

”Jeg sidder fast i mine gamle mønstre og har brug for yderligere at tage skeen i egen hånd. Nu er jeg klar til at gå mere i dybden, og det har jeg brug for hjælp til.”

Dét, min klient beskriver – ønsket, tendensen og erkendelsen – er meget kendetegnende for mange af de mennesker, jeg arbejder med.

Og det er vigtige skridt på vejen til ægte forandring.

Ønsket om en mere tyngdebaseret forandring, der for alvor kan skabe en ny virkelighed. En virkelighed, der kan mærkes, og som opfylder en dybere længsel, der har ’rumsteret’ i et stykke tid.

Og så tendensen til at nøjes med at kradse lidt i overfladen og købe ind på de nemme løsninger, fordi ”det ville være dejligt hvis …”.

For til sidst at komme til erkendelsen om, at ”jeg har brug for hjælp til at gå de spadestik dybere, der er nødvendige, hvis jeg for alvor skal skabe forandring.”

Måske er det også noget, du kan genkende.

Det kan jeg i hvert fald selv – både i forhold til min egen personlige udvikling og i forhold til mit arbejde og udviklingen af min virksomhed.

Vi (min klient og jeg) fik en god snak om, hvad ’forandring’ egentlig betyder, og hvad der rent faktisk skal til for at skabe forandring – helt ind på celleplan, og som giver ’genlyd’ i den ydre verden.

Forandring kræver bevægelse

At forandre betyder at ’gøre anderledes’. Derfor betyder ordet ’forandring’ også,  at ’noget bliver gjort på en anden måde’.

Der er en aktiv, fremadrettet energi i ordet, som indikerer en form for bevægelse, ny orientering og væremåde.

Bevægelse, ny orientering og væremåde er alle vigtige komponenter, når du vil skabe forandring, der er langtidsholdbar, og som opfylder en dybere længsel, som hidtil har været uden for rækkevidde.

Derfor handler forandring både om konkrete handlinger, om et nyt perspektiv og en anderledes måde at være i verden på.

Handlinger, orientering og væremåde hænger sammen, og de forstærker hinanden.

Du kan ikke skabe en ny måde at være på ud fra en gammel måde at tænke og handle på. Og en ny måde at være på åbner for nye handlinger og tankemønstre.

Det betyder også, at bevægelsen i høj grad handler om at skifte bevidsthed.

‘Hjerte-arbejdet’ handler netop om bevægelsen fra ego-bevidstheden til hjerte-bevidstheden, som et fundament for den ønskede forandring.

Ego-bevidstheden og hjerte-bevidstheden er to forskellige bevidsthedsformer, som skaber to forskellige ’udtryk’ og dermed også to forskellige slags ’resultater’ i den ydre verden.

Det er kun med denne form for bevægelse, at du kan skabe forandring, som også skaber en ny virkelighed.

Derfor er det så svært at skabe forandring

Ægte forandring kommer kun til at ske, hvis du er villig til at træde ud af din komfort-zone.

Det er der rigtig mange af os, der egentlig godt ved, og alligevel er det ofte der, vi bliver hængende.

Det er trygt (og rart) både at gøre og at tænke dét, vi plejer, og automat-piloten har et godt tag i os.

Derfor er det særligt svært at skabe forandring, der rykker rundt på vores måde at være på.

Ofte holder vi så godt fast i vores overbevisninger – om os selv, om hvem vi er, om hvad der er muligt – at vi gør det sværere for os selv at skabe de forandringer, vi ønsker allermest.

Nye overbevisninger, nye måder at se verden på, og nye måder at tænke på rusker for det meste op i ubehagelige følelser, der har ligget i dvale i underbevidstheden, og som knytter sig til ubehagelige og angstprovokerende oplevelser tidligt i livet.

Og hvis vi ikke har udviklet den indre kapacitet til at møde de følelser og de dele af os selv, der havde de livsoplevelser, vil modstanden mod forandringen blusse op og lede os på afveje.

Det er også grunden til, at de fleste af os har brug for hjælp til at arbejde med modstanden på en konstruktiv og fremadrettet måde, så den ikke bliver en stopklods men derimod en trædesten.

Det betyder også, at dét at møde eller finde et menneske, der ser din værdi og dit potentiale, og som er der for dig, når det er svært og hårdt, er uundværligt og guld værd – hvad end det er en forælder, en partner, en ven, en mentor, en lærer, en leder.

Modstand er altid et udtryk for at der er et grundlæggende behov, der ikke bliver mødt.

Derfor er de dele af dig, der har modsætter sig forandringen og ikke ønsker at forandre sig, ikke ’dårlige dele’, men derimod dele, der har har brug for kærlig omsorg.

Lyt helhjertet til de dele, der modsætter sig, og undersøg hvad det dybere budskab er, og hvilke behov der er brug for at blive mødt.

At skabe forandring ’koster’ – er du villig til at betale ‘prisen’?

En anden grund til at det er svært at skabe forandring, er at du umiddelbart ikke er villig til at betale prisen for forandringen.

Det kan der være flere årsager til.

Måske er forandringen alligevel ikke vigtig nok.

Den er i hvert fald ikke så vigtig, at du er villig til at gå gennem den smerte og uvished, der er forbundet med forandringen.

Det kan også være, at du ikke har den rette støtte omkring dig, og at det derfor er uoverskueligt at gå i gang med.

Hvis du ikke er villig til at betale den pris, forandringen koster, vil du forblive, hvor du er.

Derfor er det også virkelig vigtigt at blive krystal klar på, om du virkelig ønsker forandringen, eller om du rent faktisk blot ville ønske, at du ønskede forandringen.

Det er en forskel, der er subtil – men altafgørende.

Så, når du oplever modstand mod en forandring, du siger, du ønsker, undersøg ærligt:

👉 Hvad får jeg ud af at blive, hvor jeg er – i min komfort zone?

👉 Hvad vil forandringen give mig – på den lange bane?

👉 Er jeg villig til at betale den pris, forandringen koster?

Denne form for selværlighed gør det muligt at vælge, hvad du virkelig ønsker, og dermed også træde ind i forandringen eller give slip på ønsket om den.

Om du forandrer dig eller ej, afhænger 100% af din villighed – om du vælger at forandre dig.

Ingen kan gøre det for dig, du må selv gå vejen!

Hvis du vælger forandringen til så acceptér, at der kommer svære perioder, du skal igennem.

Det er en del af forandringens vej.

Der er et ordsprog, der siger, at den, der er bange for smerte, uvished og det ukendte, går glip af sin egen udvikling.

De svære perioder med smerte, usikkerhed og hårdt arbejde, er med til at ’slibe diamanten’ og få det ’indre guld’ til at skinne endnu mere 💎🌟

Derfor er et helhjertet ja til forandringen også en form for eksistentiel beslutning.

Din beslutning sætter en bølgebevægelse i gang, som bliver et vendepunkt.

Det er først, når du vælger at vælge det liv, du lever, at du lever i fuld frihed.

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.