0 In Hjertets intelligens

Optimize og Heroic: Personlig udvikling i det nye paradigme

Optimize

Jeg har indgået et partnerskab med lærings- og træningsplatformen Optimize, som jeg vil invitere dig til at tjekke ud – det er virkelig interessant!

Du får lige først her min grund til at gøre det:

Som du (måske) ved er min mission at bidrage til at skabe en hjerteintelligent verden, hvor både mennesker og natur trives, og hvor vi for alvor udvikler det menneskelige potentiale.

Jeg har dedikeret mit liv til først og fremmest selv at være forandringen – så godt som jeg overhovedet kan. Dernæst at støtte og guide andre, der ønsker at være og gøre det samme.

Jeg kalder det også for at tage personligt lederskab fra hjertet, hvor du bliver lederen i dit eget liv og leder dig selv (og andre) med mod, integritet og kærlighed.

En hjerteskærende kløft med historiske udfordringer

Vi står lige nu som menneskehed ikke blot midt i en pandemi med Corona, som på mange måder har sat verden i stå, og som vil påvirke os langt ud i fremtiden.

Vi befinder os også i en pandemi rent menneskeligt set i forhold til mental og psykisk sundhed.

Aldrig før har der været så mange mennesker, der kæmper med angst, depression, usund stress, håbløshed, magtesløshed, usunde relationer og manglende mening og formål i livet. For ikke at tale om de kæmpe udfordringer vi generelt har med racisme, sexisme, hadforbrydelser, økonomisk ulighed og destruktiv adfærd som er ødelæggende for både mennesker og natur.

Det er alvorlige udfordringer, som kun bliver værre, og som ikke ’blot’ kan klares med en vaccine.

Vi har skabt en levemåde, der fungerer for de få men ikke for de mange. Det har for de flestes vedkommende ført til et begrænset og regidt liv, hvilket stort set altid vil være utilfredsstillende og skabe mistrivsel på den lange bane.

Der er en kæmpe kløft mellem, hvor vi er lige nu, og hvor vi har potentialet som menneskehed til at være.

Det er på mange måder en hjerteskærende kløft.

Jeg vil gå så langt som at sige, at vi står over for betydelige udfordringer historisk set, som kræver væsentlige svar fra os alle i form af en helt ny måde at være i verden på.

Fra hjernens paradigme til hjertets paradigme

Vi har brug for et paradigmeskift – fra hjernens paradigme til hjertets paradigme.

Det vil sige et nyt paradigme for, hvem vi er, hvorfor vi er her, og hvordan vi skaber udvikling og fremgang, som gavner både mennesker og natur.

Jeg er ikke af den overbevisning, at det på magisk vis vil ske af sig selv.

Jeg tror derimod på, at det skal ske ved, at tilstrækkeligt mange mennesker vælger det.

Det er en ’indefra-og-ud-proces’, som kræver en forvandling i tanke, følelse og handling i det enkelte menneske, som så vil sprede sig som ringe i vandet.

På den måde hænger det individuelle og det kollektive sammen.

I hjernens paradigme har det psykologiske og personlige udviklingsfelt primært handlet om at lære metoder og teknikker til at styrke egoet.

Det har ført os til en moderne verden, der er meget individualistisk og egocentreret. Vores kultur er drevet af et fokus på selvtillid, performance, mental styrke og  personlig succes i den ydre verden.

Den nye teknologi med især de sociale medier har kun forstærket dette fokus. Dokumentarfilmen ”The Social Dilemma” har sat en tyk streg under, hvor inhuman den nye teknologi rent faktisk er skabt til at være.

Det nødvendige skift til hjertets paradigme vil derfor indebære en forvandling i den måde, vi betragter det menneskelige liv på, og hvordan vi fungerer optimalt i det menneskelige fællesskab.

I hjertets paradigme handler personlig udvikling essentielt om 2 grundlæggende ting:

1️⃣ Hvordan du modnes som menneske og udvikler dig som person (hjerte ~ hjerne ~ krop ~ harmoni).

2️⃣ Hvordan du tager det modne menneske, den udviklede person, den indre vækst, og bruger det til at tjene helheden (både privat og arbejdsmæssigt).

Det er personligt lederskab fra hjertet.

Optimize og Heroic: Personlig udvikling i det nye paradigme

Vi er alle i samme båd, og hele vores klodes sundhed afhænger af enkeltindividers indsat.

Det betyder, at jo flere vi er, der arbejder sammen for det fælles bedste, jo større forandringer kan vi skabe.

Jeg gør min del i mit arbejde. Og jeg støtter helhjertet andre, der arbejder henimod samme vision og højere formål som mig selv.

Èn af dem er Brian Johnson, der er skaberen af Optimize og Heroic.

Jeg har fulgt ham og hans arbejde i et stykke tid. Og jeg har valgt at indgå et partnerskab og investere i den nye platform, som han og hans team er i gang med at udvikle af flere årsager.

Da jeg lærte ham at kende, var det lidt som at møde ’a brother from another mother’!

Vi har læst mange af de samme bøger. Vi er begge drevet af passion og formål i dét, vi beskæftiger os med.

Vi har begge en vision om en bedre verden. For ALLE. Og ikke som nu, kun for de udvalgte få.

Vi er begge praksis-orienterede, hvilket vil sige orienteret mod at gå fra teori over praksis til mestring og dermed sikre, at den nye måde at være på bliver installeret på celleplan.

Og vi ønsker begge at bidrage til at gøre tidligere tiders visdom til en naturlig del af den måde, vi fungerer på som moderne mennesker.

Optimize er en virkelig god og brugbar ressource for personlig udvikling i det nye paradigme.

Indtil for nylig kostede det $100 om året at få adgang til materialet, der rummer 35 forskellige kategorier, der hjælper dig med at optimere dit liv. Men nu har Brian gjort det gratis for alle.

Det er helt exceptionelt og afgjort noget, jeg vil anbefale dig at gå på opdagelse i.

Det kan du gøre lige her >>>

En anden del af Optimize-universet er deres Optimize Coach program.

Hvis du er på udkig efter en coach-uddannelse, så er det helt klart også værd at tjekke ud.

Det kan du gøre lige her >>>

Den nye sociale platform ’Heroic’ bliver lanceret til april 2022. Missionen for den platform er at skabe en verden, hvor 51% af verdens befolkning blomstrer inden år 2051.

En mission, jeg kun kan tilslutte mig og bidrage til.

Hvis du tilmelder dig Optimize, så skriv meget gerne og fortæl mig om, hvilken kategori du først dykker ned i 😊❤️

Del også hjertens gerne med dem du kender, der også kan have glæde af at tilmelde sig 👩‍❤️‍👨

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.