6 In Hjertets intelligens

Derfor er dét, du ser i andre, en spejling af dig selv {& Der er en del af mig, der …}

spejling

Et af de emner, der ALTID dukker op i mine mentorforløb, er, hvordan andre mennesker er en spejling af os selv.

Du har sikkert hørt fraserne:

Dét, du ser i andre, er en refleksion af dig selv.

Dét, du siger om andre, er også sandt om dig selv.

Selvom fraserne indeholder en stor sandhed, er det ikke desto mindre en stor sandhed, der er meget svær at sluge.

Der er ingen tvivl om, at det for de fleste af os, er én af de allerstørste og allersværeste udviklingsmæssige læringspunkter i vores personlige udvikling.

Du kan betragte sandheden om spejling som en form for psykologisk naturlov.

Forstået på den måde at du kun kan se ’ting’ i andre, som du selv indeholder.

Da jeg selv første gang stiftede bekendtskab med denne naturlov, havde jeg meget svært ved at se, hvordan det kunne være sandt.

Jeg så rigtig mange ting i andre, som jeg på ingen måde kunne relatere til mig selv.

Heller ikke når jeg var hudløs ærlig.

Ting, som på det overfladiske adfærdsniveau var i direkte modstrid med min egen adfærd.

Det var først, da jeg lært, at gå nogle spadestik dybere, at jeg for alvor forstod sandheden i naturloven, og kunne bruge den konstruktivt i min egen udvikling.

Jeg elsker dette citat af den persiske sufi-digter og mystiker Rumi, som på smukkeste vis beskriver, hvad det handler om:

”Alle, der krydser din vej, er et spejl, og de er kommet ind i dit liv, fordi du har kaldt dem ind for at vise dig noget; lære dig at være mere af den, du virkelig er.”

Når du vælger at tage personligt lederskab fra hjertet, vælger du samtidig at sige ’ja’ til at tage radikalt selv-ansvar for alle dele af dig selv.

Selv de dele, du ikke bryder dig om og måske har fortrængt til de mørke afkroge af din psyke.

Lad os derfor nu gå lidt mere i dybden og undersøge det lidt nærmere.

Derfor er alle, du møder, et spejl

Vi er som mennesker født sociale, i relation til andre, med andres blik på os.

Vi er udviklet af et fællesskab, hvilket også betyder, at vi hele tiden indgår i mellemmenneskelige relationer.

Alle mellemmenneskelige relationer udspiller sig i en kontekst, hvad end det er familien, arbejdspladsen, vennegruppen, sportsklubben eller andet.

Ligesom forskellige personer får en særlig betydning afhængig af den relation, de indgår i, får relationen sin særlige betydning af den kontekst, den udfoldes indenfor.

I familier er de intellektuelle og følelsesmættede bindinger mellem mennesker afgørende for relationens kvalitet og karakter.

De bindinger, vi oplever der, har enorm stor betydning for vores individuelle udvikling og trivsel.

Familien er den primære base, og det er derfor også der, at den største prægning af det enkelte individs måde at relatere til sig selv og andre finder sted.

Men det sker ikke kun dér.

Vennegrupper, uddannelsesfællesskaber og arbejdspladser har i mange tilfælde ligeså stor betydning for selværd, selvforståelse og evne til at begå sig socialt.

Sagt med andre ord: Vi er ikke enkeltstående men relaterede individer.

Vores bevidsthed, psyke, følelser og karakter formes og udvikles i et stadigt samspil med andre.

Vi er, som allerede Karl Marx bemærkede det, ikke født som en filosof med et spejl i hånden, hvorigennem vi opdager os selv som individer.

Vi spejler os i den andens øjne og finder os selv i dem.

Hvordan spejling fra andre kan hjælpe dig med at blive hel som menneske

Som børn lærer vi hurtigt, hvilke dele af vores personlighed, andre responderer positivt på, og hvilke dele de responderer negativt på.

Og dermed også hvilke dele af os selv, der er ok at vise frem, og hvilke der ikke er.

De dele, vores omgivelser responderer negativt på, bliver gemt væk i et mørkt rum i psyken.

Og de bliver skyggedele, som vi forsøger at distancere os fra ved at undertrykke og afvise dem.

Det har dog fatale konsekvenser for os på den lange bane.

Når du undertrykker og fornægter dele af dig selv, resulterer det i et splittet sind.

Et splittet sind er også et såret sind, som gradvist mister kontakten og forbindelsen med sit indre fundament.

Vores skyggedele bliver til personlighedstræk, vi generelt ikke kan li’ og ikke har lyst til at identificere os med.

Det betyder så også, at når vi møder dem i andre, reagerer vi stærkt i form af kritik, fordømmelse og foragt.

Men, som Jesus sagde: Når du peger én finger mod en anden, er der 3 fingre, der peger tilbage på dig selv.

Derfor, jo mere vi er villige til at tage den sandhed til os, jo sundere og mere hele bliver vi som mennesker.

Helt konkret betyder det at anerkende, at når andre udløser en negativ reaktion i dig, er der noget, du har brug for at se på og tage ejerskab for i dig selv.

Min erfaring er, at de sårede dele kommer op, fordi de er klar til at blive helet.

Og de mennesker, der går dig mest på nerverne, og som vækker den største afsky i dig, er også nogle af dine største læremestre.

Som Rumi skrev, så dukker hver person, vi møder i livet, op for at vise os, hvor vi kan vokse og modnes yderligere som mennesker, ved at tage ved lære af vores indre reaktioner.

De mennesker, du interagerer med, viser dig, hvem du er, og giver dig i sidste ende mulighed for at gøre dig selv hel indefra.

Når du opdager, at en person eller situation udløser en negativ reaktion i dig, så stop op og stil dig selv følgende spørgsmål:

❓ Hvad viser denne person mig, jeg skal lære for at modnes og blive mere hel som menneske?

❓ Hvilke følelser bringer denne person eller situation op i mig, som jeg har svært ved at være med?

❓ Hvordan er jeg også selv dét, jeg dømmer, kritiserer eller bebrejder den anden person for?

❓ Hvilken adfærd ser jeg hos den anden person, som jeg selv udviser eller har udvist tidligere, og som jeg ikke har været villig til at tage ejerskab for?

❓ Hvilken del af mig, selv den mindste, er dette også sandt om?

Især det sidste spørgsmål har mange af mine klienter haft rigtig gode resultater med, når de har skullet tage en vanskelige spejling fra en anden person ind.

Spørgsmålet er effektivt, fordi det giver os mulighed for at arbejde med vores delpersonligheder på en konstruktiv måde, uden at disse dele bliver hele sandheden om os.

Når vi kan rumme de fornægtede dele fra hjertets altomfattende medfølelse og kærlighed, vil vi også kunne bruge styrken og kvaliteten i disse dele.

Fra hjertets ubetingede accept kan vi så begynde at bruge denne sætning:

“Der er en del af mig, der …”

… når vi gør status over vores reaktioner, valg og overbevisninger.

Eksempelvis:

”Der er en del af mig, der ikke er god til at lytte.”

”Der er en del af mig, der ikke har tillid til dig.”

”Der er en del af mig, der sidder fast i bebrejdelse.”

”Der er en del af mig, der har brug for at være kontrollerende.”

”Der er en del af mig, der har brug for at have ret.”

Jeg vil invitere dig til at prøve det af næste gang, nogen eller noget udløser en negativ reaktion i dig.

Måske vil du også opleve, at det bliver lettere at tage ejerskab for og integrere undertykte eller fornægtede dele af dig selv.

Og dermed blive mere hel som menneske.

At integrere spejling fra andre forbedrer også dine relationer generelt

Når du gør det til en vane at lære af dine relationer, vil du i sidste ende opdage, at du kan observere og lægge mærke til personlighedstræk hos andre uden at dømme og uden at blive fanget ind i et drama.

Den mest effektive vej til at frigøre dig fra dramafyldte relationer og interaktioner med andre mennesker, er at arbejde på at gøre dig selv hel.

Du kan kun rumme andre (og deres særheder) i det omfang, du kan rumme dig selv.

Og dét, du ikke kan rumme i dig selv, vil du uværligt kaste over på andre.

Dog, er det også vigtigt for mig her at understrege, at hvis du opdager, at du er i relation med et menneske, der misbruger eller mishandler dig på en eller anden måde, skal du selvfølgelig helt undgå eller stærkt begrænse din omgang med denne person.

Når du så er kommet på afstand af vedkommende, kan du begynde helingsarbejdet og se den spejling denne relation indeholder.

Og her til allersidst, den gode nyhed

Selvom jeg her i denne artikel primært har fokuseret på den negative adfærd som en spejling af dig selv, så gælder det naturligvis også i forhold til den positive adfærd.

De kvaliteter, du beundrer i andre og den positive adfærd, du ser hos andre, er også en spejling af dig selv.

Det er kvaliteter du selv indeholder, og som du kan gøre til din egen måde at være i verden på.

Det er også en vigtig læring, som dem, der krydser din vej, kan hjælpe dig med at se 😍

The form you have selected does not exist.

You Might Also Like

6 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.